Tranh hội tú cầu – giảm giá 15% tất cả các khóa học

10 KHÓA HỌC NHẬN ĐƯỢC ƯU ĐÃI TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRANH HỘI TÚ CẦU

1. Khóa học an toàn lao động 2. Khóa học chỉ huy trưởng
3. Khóa học thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng 4. Khóa học quản lý dự án
5. Khóa học giám đốc quản lý dự án 6. Khóa học Định giá xây dựng
7. Khóa học đấu thầu qua mạng 8. Khóa học Đấu thầu cơ bản
9. Khóa học Quản lý vận hành nhà chung cư 10. Khóa học dự toán xây dựng

 

x

ĐĂNG KÝ NHẬN BỘ CÂU HỎI CHUẨN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG MỚI NHẤT