Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công ty Kỹ Nghệ Thăng Long

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công ty Kỹ Nghệ Thăng Long

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ NGHỆ THĂNG LONG

Phạm vi hoạt động xây dựng:

1. Thi công/ Dân dụng hạng II.

2. Thi công/ Cầu, đường bộ hạng III.

Mã số: HAN-00017671

x

ĐĂNG KÝ NHẬN BỘ CÂU HỎI CHUẨN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG MỚI NHẤT