Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công ty Đồng Tâm

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỒNG TÂM

Phạm vi hoạt động xây dựng:

1. Khảo sát địa chất, địa hình hạng III.

2. Thiết kế, thẩm tra thiết kế / Dân dụng hạng III.

3. Thiết kế, thẩm tra thiết kế/ Cầu, đường bộ hạng III.

4. Giám sát/ Dân dụng hạng III.

5. Thi công/ Dân dụng hạng III.

Mã số: HAN-00017930

x

ĐĂNG KÝ NHẬN BỘ CÂU HỎI CHUẨN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG MỚI NHẤT